Kombine Tedavi Yaklaşımı

  • Editör: bilted - Pazartesi, Ocak, 2016

Kombine Tedavi Yaklaşımı

Kliniğimizde psikiyatri uzmanı ve psikologların birlikte çalıştığı kombine tedavi yaklaşımı benimsenmiştir.
Bu yaklaşım çerçevesinde daha önce herhangi bir psikiyatri uzmanı ile görüşmemiş ve tedavisi başlamamış tüm başvurular öncelikle psikiyatri uzmanına yönlendirilir. Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan muayenede; psikiyatrik hastalık tanısı, olası fiziksel nedenlerin belirlenmesi, gerekli olduğunda ilaç tedavisinin başlatılması ve psikoterapi programının düzenlenmesi sağlanır. Muayene esnasında gerekli görüldüğünde psikolojik testler ve psikolojik değerlendirme istenebilir ki, bu uygulamalar psikologlar tarafından yerine getirilir.

Tedavisi düzenlenen başvurulardan gerekli olanlar ve psikoterapi yöntemlerinden faydalanabilecekler; psikoterapiye yönlendirilir. Kliniğimizde psikoterapiler en az uzman psikolog ünvanına sahip psikologlar tarafından yürütülmektedir. Farklı psikoterapistlerimiz değişik alanlarda daha fazla uzmanlaştıklarından, yönlendirmede bu yöne dikkat edilmektedir.

Düzenli aralıklarla yürütülen psikoterapi seansları, ihtiyaca göre sıklıkla haftalık yada 2 haftada bir kez olmak üzere planlanır. Bu süreçte danışanların gelişmeleri terapisti tarafından yakından izlenerek, kendisini takip eden psikiyatri uzmanı ile de düzenli olarak değerlendirmesi yapılır. Gerekli olduğunda psikiyatri uzmanı tarafından yeniden değerlendirmesi yapılarak, gelişmelere göre tedavi sürdürülür.

Tedavi planlanan tedavi programı çerçevesinde yürütülerek, ortaya çıkan gelişmelere göre sonlandırılır. Psikoterapiden sağlanan fayda yanında ilaç takibinin de yapılarak, tedavinin maksimum faydası sağlanmaya çalışılmaktadır.

Tedavi programlarımızda sadece belirtilere yönelik iyileşme değil, bireylerin hayata ve sorunlarına bakış açılarının yeniden yapılandırılması ve böylece de hastalığın/sorunların yeniden ortaya çıkmasını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir hedef takip edilmektedir.

Daha önce ilaç tedavisi başlanılan ve doktoru tarafından psikoterapi alması uygun görülen, kısa süreli danışmanlık hizmeti almak isteyen, psikolojik değerlendirme isteyen yada daha önce başlatılan psikoterapi süreci yarım kalan kişiler direk olarak psikolog randevusu da isteyebilmektedir.