Yetişkinlere Yönelik

  • Editör: bilted - Cuma, Ocak, 2016

Yetişkinlere Yönelik

20—22 yaş üzerinde olan herkes yetişkin olarak kabul edilir. Dönemsel farklılık ve özellikler nedeniyle yaş ve dönemsel grupların psikolojik özellikleri etkilendiği için, yetişkinlere yönelik hizmetler olarak sınıflandırmak uygun düşmektedir.

 

Yetiskinlere yönelik olarak asagidaki hizmetler yer almaktadir:

Duygu Durum Bozuklukları
Depresyon
Distimik Bozukluk
Siklotik Bozukluk
Bipolar Bozukluklar
Anksiyete Bozuklukları
Panik Atak
Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Sosyal Fobi
Özgül Fobiler
Stres Bozukluğu
Akut Stres Bozukluğu
Post Travmatik Stres Bozukluğu
Uyum Bozukluğu
Disosiyatif Bozukluklar
Şizofreni
Bunama (Demans)
Bağımlılık Tedavileri
Uyku Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kayıp ve Yas Sorunları
Yaşam Sorunları
İletişim ve Sosyal İlişki Sorunları