Psikolog / Psikiyatrist Ayrımı

  • Editör: bilted - Pazartesi, Ocak, 2016

 

Psikolog / Psikiyatrist Ayrımı

PSİKİYATRİST tıp fakültesi mezunu olup, psikiyatri alanında 4 yıllık uzmanlık eğitimi alan meslek mensuplarıdır. 4 yılık uzmanlık sonrasında “Uzman Doktor” ünvanı kazanan psikiyatri uzmanları; süresince psikiyatrik hastalıklar ve psikoterapi yöntemleri ile ilgili bilgi yanında ilaç tedavisi ve ayırıcı tanı üzerinde deneyim kazanırlar.

 

PSİKİYATRİ UZMANLARI genelde ülkemizde psikiyatrik muayene vasıtasıyla psikiyatrik hastalıklar ile diğer fiziksel hastalıkların ayırt edilmesi, organik kökenli psikiyatrik hastalıkların belirlenmesi, psikiyatrik hastalıkların tanılanması ile hem ilaç ve hem de psikoterapotik tedavilerinin düzenlenmesini sağlarlar.

 

PSİKOLOG ise üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun, psikoloji ile ilgili tüm alanlarda eğitim almış, insan düşünce-duygu ve davranışları üzerinde yoğunlaşan meslek grubuna üye kişilerdir.

 

PSİKOLOGLAR özellikle psikoloji eğitimlerinin ilk 2 yılında temel psikoloji dersleri almakta, 3. ve 4. sınıfta çalışmak istedikleri alanlara yönelerek; klinik, sosyal, gelişim gibi alt alanlarda yoğunlaşarak eğitimlerini tamamlamaktadır.

 

Psikiyatri alanında çalışacak olan psikologlar; özellikle klinik psikoloji alanında yoğunlaşan üniversite eğitimi ardından, yine klinik psikoloji alanında yüksek lisans (master) yaparak, psikiyatrik hastalıklar ve psikoterapi yöntemleri konusunda derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi olmaktadırlar. En az 2 yıl süren bu eğitimi bitiren meslek mensuplarına “Uzman Psikolog” adı verilmektedir.

 

Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ardından yine klinik alanda doktora çalışması yapılabilmektedir. Psikiyatrik hastalıklar ve psikoterapi yöntemleri ile bu alana yönelik süpervizyon ve bilimsel çalışmaları kapsayan doktora çalışması en az 4 yıl sürmektedir. Bu eğitimi bitiren meslek mensupları “Psikolog Doktor” ünvanını kazanmaktadır.

 

PSİKOLOGLAR psikiyatrik hastalıklar ve psikoterapi üzerinde duygu-düşünce ve davranış çerçevesinde derinlemesine bilgi sahibi olmakta, kişilik, duygu ve düşünceler çerçevesinde psikolojik değerlendirme, psikoterapi ve psikolojik test uygulamaları yaparak tedavinin yürütülmesinde katkı sağlayan meslek mensubudur.