Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon Nedir?

Konversiyonun kelime anlamı ‘döndürme’dir.  Bu terim,psikolojik temele dayanan sorunların bedensel belirtilerle ortaya çıkışını ifade etmek için kullanılmaktadır.

Konversiyon Bozukluğu Nedir?

Konversiyon bozukluğu, altta yatan herhangi bir fiziksel neden olmadığı halde, bayılma, duyu kaybı ya da felç gibi bir takım nörolojik belirtilerin kişinin kontrolü dışında ortaya çıktığı psikiyatrik bir sorundur. Bu sorunu yaşayan kişilerin hekime başvurmasına en çok neden olan sorun bayılmadır. Bayılmalar genellikle başkalarıyla birlikteyken olur ve bazen bayılma anında yaşananlar hatırlanmaz. Kişinin kendine gelişi ağlayarak veya kendine yönelik zarar verici davranışlar sergileyerek olabilir.

Bu bozuklukta bayılma dışında, vücudun belirli bir bölgesindeki (kol-bacak gibi) uyuşmalar, halsizlik, hissizlik, titreme, sarsıntı gibi başka bedensel belirtiler ile geçici ses kısılmaları ve geçici körlük gibi duyu kayıpları da ortaya çıkabilmektedir.

Bedensel belirtilerin ortaya çıkmasından önce, genellikle ya başkalarıyla bir çatışma yaşanmıştır ya da stres yaratan başka bir durum ortaya çıkmıştır. Dışarıdan durumu gözlemleyen kişilere, sorunu yaşayan kişi rol yapıyormuş gibi gözükebilir; fakat belirtiler amaçlı bir şekilde ortaya çıkmaz ve yaşayan kişi için korku vericidir.

Konversiyon Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Konversiyon bozukluğunda en sık görülen belirtiler bedenin belirli kısımlarında his kaybı, epilepsi benzeri nöbet geçirme, bayılma, hareket etmede güçlük, körlük, çift görme, ses yitimi, felç, bedenin herhangi bir bölümünde titremedir. Belirtiler daha çok bedenin sol tarafında görülür.

Konversiyon Bozukluğunun Tipleri Nelerdir?

Konversiyon bozukluğunun üç alt tipi bulunur.

# Devinimsel belirtileri olan

# Duyular ile ilgili belirtileri olan

# Nörolojik belirtileri olan

Konversiyon Bozukluğu Neden Olur?

Konversiyon bozukluğu, yaşanan ruhsal çatışmaya, baş edilemeyen stres durumuna ve zorlanmalara verilen bir savunma tepkisi olarak ortaya çıkar.  Uzun süren bir psikolojik sorun, bedensel tepki geliştirilerek ifade edilmiş olabilir. Konversiyon bozukluğu kişiye psikolojik açıdan iki önemli kazanç sağlar. Birincil kazanç, çatışma anında gelişen bedensel tepki nedeniyle o anda yaşanan gerilimden uzaklaşılmış olunmasıdır. İkincil kazanç ise, ortaya çıkan fiziksel sorun dolayısıyla, kişinin çevresinin ona daha destekleyici bir tutumla yaklaşmasının sağlanmasıdır.  Bunlar, ortaya çıkan bedensel tepkinin pekişmesine ve tekrar etmesine neden olur.

Konversiyon Bozukluğu Tanısı Nasıl Konur?

Kişiye konversiyon bozukluğu tanısı konulabilmesi için, bedensel yakınmasına eşlik eden fiziksel bir sorunu bulunmamalıdır. Yani bayılma, kol veya bacaklarda uyuşma veya hissizlik-güçsüzlük, ses kısılması, görememe gibi bedensel şikayetlerin, fiziksel bir nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkmış olması gerekir. Bu nedenle, öncelikle fiziksel nedenlerin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekir. Konversiyon bozukluğu olan kişiler, öykü aktarırken genellikle ortaya çıkan bedensel sorunları önemsizmiş gibi anlatırlar. Bu duruma güzel aldırmazlık (la belle indifférence) denir.

Konversiyon Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Bedensel tepkilerin fiziksel bir nedene bağlı olmaksızın ortaya çıktığına emin olunduktan sonra bir psikiyatri uzmanına başvurulmalıdır. Konversiyon bozukluğu tedavisinde, diğer pek çok psikiyatrik sorunda olduğu gibi, psikoterapi ile birlikte yürütülen  ilaç tedavisi en etkili sonucu vermektedir.  Uygulanacak tedavi yöntemine danışan ve uzman birlikte karar vermelidir. Konversiyon bozukluğunda ailenin ve yakın çevrenin tedavi sürecinde uzmanla işbirliği içerisinde olması çok önemlidir.  Danışanın karşılaştığı sorunlarla başetme becerileri geliştirilirken, diğer yandan aile ve yakın çevre, danışanın kullandığı birincil ve ikincil kazancı pekiştiren davranışlardan uzak durmayı öğrenmeli; kişiye uzmanın önerdiği şekilde destek olmlıdır. Konversiyon bozukluğunun tedavisi uzun süreli ve zahmetli olabilir. Değişim için sabırlı olunmalıdır.

Çağlayan Tuna

Klinik Psikolog

 

Diğer Bilgilerimiz

Depresyon
Giriş İhtimaldir ki ya siz, yada bir tanıdığınız depresyonun bir şekliyle karşı karşıyasınız. Hastalığın dolaysız etk devamı...
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Obsesif Kompulsif Bozukluğu hastalığı olanların sayısı, Türkiye’de tam olarak tespit edilmemişken, bu rakam Almanya’da bir devamı...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik, kişinin kendine özgü davranışlarının bir bütünüdür. Diğer bir ifadeyle günlük yaşamda çevresine verdiği tepk devamı...
Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri er devamı...